Aktuální ceník služeb Vám radí zašleme e-mailem nebo odpovíme na vzniklé otázky telefonicky (viz Kontakty).

Snažíme se našim zákazníkům minimalizovat čas stráveny vyřizováním administrativních záležitostí, proto veškeré formuláře a žádosti vyplňujeme a podávame my na základě plných moci, udělených nám zákazníkem (ovšem s výjimkou případů vyžadujících osobní přítomnost zákonem). Sami rovněž komunikujeme se všemi příslušnými úřady.

V případě objednaní několika služeb současne a stálym zákazníkům poskytujeme slevy.

Firmám s větším počtem cizinců poskytujeme značné slevy.