Naše společnost poskytuje následující služby:

A. Pro občany EU a občany třetích zemí:

Registrace cizince na příslušném oddělení Cizinecké policie po vstupu na území ČR
Registrace změn (adresa pobytu, rodinný stav aj.) na příslušném oddělení Cizinecké policie a/nebo na jiných úřadech

B. Pro občany EU:

Vyřizování povolení k přechodnému pobytu na území České republiky
Příprava podkladů pro zažádání o vízum do zemí mimo Evropské Unie

C. Pro občany třetích zemí:

Příprava podkladů a zažádání o pracovní povolení pro cizince na území ČR
Příprava podkladů pro zažádání o krátkodobé vízum do ČR (max. do 3 měsíců) – pozvání
Příprava podkladů pro zažádání o dlouhodobé vízum (max. do 1 roku) na základě pracovního povolení od Úřadu práce ČR
Příprava podkladů a zažádaní o pracovní povolení společně s přípravou podkladů pro zažádaní o dlouhodobé vízum
Prodloužení pracovního povolení
Příprava podkladů a zažádání o prodloužení víza (povolení k dlouhodobému pobytu) na základě prodlouženého pracovního povolení od Úřadu práce ČR
Prodloužení pracovního povolení společně s přípravou podkladů a zažádáním o prodloužení víza (povolení k dlouhodobému pobytu)
Příprava podkladů pro zažádání o vízum do zemí Schengenské dohody a zemí mimo Evropské Unie

D. Ostatní služby:

Zajištění prodloužení nebo přidání nových stránek do pasu, pomoc při odcizení anebo ztrátě pasu či jiných dokladu
Zajištění notářsky ověřených překladů potřebných dokumentů do českého jazyka
Vybavování parkovacího povolení
Základní orientace v nabídce servisu bank, pojišťoven
Asistence při běžných kontaktech s úřady
Ostatní služby spojené s pobytem cizince na území ČR